Trennschleifer: Stihl - TSA 230
399,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyTSA 230 - Stihl
 Trennschleifer: Stihl - TS 420
1.599,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyTS 420 - Stihl
 Trennschleifer: Stihl - TS 500i
1.769,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyTS 500i - Stihl
 Trennschleifer: Stihl - TS 410
1.569,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyTS 410 - Stihl
 Trennschleifer: Stihl - TS 800
1.969,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyTS 800 - Stihl
 Trennschleifer: Stihl - TS 440
1.699,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyTS 440  - Stihl
 Trennschleifer: Stihl - TS 480i
1.709,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyTS 480i - Stihl
 Trennschleifer: Stihl - TS 700
1.899,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyTS 700 - Stihl